EpiWux

Publicerad 16 april 2013

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I år är det åter dags för EpiWux! En epidemiologisk tvärsnittsundersökning för att kartlägga den vuxna befolkningens munhälsa m.m i Dalarna.

Från år 1983 och vart femte år har det genomförts epidemiologiska tvärsnittsundersökningar "Epi-Wux" i Dalarna för att kartlägga den vuxna befolkningens munhälsa m.m. Det sker även en kartläggning av tandvårdsresurser i Dalarna. År 2013 kommer den sjunde studien att genomföras. "EpiWux 2013" omfattar dels en enkät till deltagarna och dels en klinisk undersökning.