Fast avgift ska ge fler tillgång till tandvård

Publicerad 25 mars 2015

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Karin Gunnars Hellgren

Förvaltningschef Folktandvården

karin.hellgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Illustration Tomma stolar kostar pengar

Att ge ett sent återbud eller utebli från sin tid hos tandvården ska debiteras med 500 kronor för vuxna. Ändringen träder i kraft den 1 april.

Från den 1 april införs en fast avgift enligt beslut från Tandvårdsnämnden. Den fasta avgiften för vuxna vid uteblivet besök eller sent återbud blir 500 kronor, oavsett hur lång tid besöket är beräknat till eller vem man är inbokad hos. Återbud till en bokad tid ska även fortsättningsvis meddelas kliniken senast 24 timmar i förväg. Uteblivet besök eller sent återbud för barn och unga upp till 19 år står oförändrat kvar på 250 kronor.

Folktandvården följer idag de riktlinjer för debitering av sena återbud och uteblivande från besök som Landstinget Dalarna satt upp

- Med en enhetlig avgift underlättas administrationen. Vi hoppas få färre uteblivna besök och färre antal outnyttjade timmar för verksamheten. Detta kan ge en möjlighet till kortare köer och att fler patienter får behandling, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef Folktandvården Dalarna.