Avgiftsfri tandvård till och med året du fyller 22 år

Publicerad 16 april 2018

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Bild på glad mun. Foto: Folktandvården Dalarna

Riksdagen fattade beslut den 15 december 2016 om att höja åldern för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård till 23 år i tre steg.

Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2017 och kommer att ske i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

När man lämnar barn- och ungdomstandvården betalar man själv för sin tandvård.