Vad kostar det?

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Prislista Allmäntandvård

Barn och unga vuxna får gratis tandvård till och med sista december det år de fyller 23 år. Åldersgränsen för gratis tandvård höjs från den 1 januari 2017 och kommer att ske i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 22 år, 2018 till 23 år och 2019 till 24 år. När man lämnar barn- och ungdomstandvården betalar man själv för sin tandvård.

Alla från 21 år kan få stöd för sin tandvård. För mer information se under länken Tandvårdstöd i menyn till vänster.

Prislista Specialisttandvård

Remiss krävs till specialisttandvård. Tandläkaren gör en undersökning och en utförlig terapiplan. Du har rätt att få ett kostnadsförslag, fråga din tandläkare.

Du kan ladda ner de kompletta prislistorna till höger. De nya priserna gäller från och med 2017-01-15.

Här nedan finns en prislista över de vanligaste åtgärderna:

Åtgärd i AllmäntandvårdPris
Basundersökning, diagnostik tandläkare 825 :-
Basundersökning, diagnostik tandhygienist 695 :-
Röntgen per enskild tand 55 :-
Röntgen komplett 790 :-
Information/instruktion karies/parod/käkfunktion 435 :-
Professionell tandrengöring, fluor vid us upp till 10 min 170 :-
Professionell tandrengöring 10-20 min 320 :-
Tandlagning (1-ytsfyllning fram- eller hörntand) 625 :-