Försäkringskassans tandvårdsstöd

Publicerad 21 december 2012

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här kommer en kort sammanfattning. Mer information hittar du på www.forsakringskassan.se.

Allmänt tandvårdsbidrag - ATB

Gäller fr o m 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan välja att gå till privat tandläkare eller till folktandvården.

ATB dras av direkt vid betalning eller på räkningen. Man får spara ATB i 2 år sedan försvinner det om man inte utnyttjat sitt ATB.

Bidragsbelopp/Åldersgrupp:

 • 300 kr/år 20-29 år
 • 150 kr/år 30-74 år
 • 300 kr/år 74 år och äldre

Högkostnadsskydd

Om du behöver göra större arbeten träder dessutom ett högkostnadsskydd in.

Arbetskostnad/Din andel:

 • 3 000—15 000 kr 50% av kostnaden
 • Arbete över 15 000 kr 15 % av kostnaden

Högkostnadsskyddet regleras direkt vid betalning eller på räkningen.

Särskilt tandvårdsbidrag

Förutom ATB och högkostnadsskydd kan du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa även få STB.

Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till STB:

 • Muntorrhet p.g.a. långvarig medicinering
 • Muntorrhet p.g.a. strålbehandling mot huvud eller hals
 • Sjögrens syndrom
 • KOL om syrgas eller näringsdryck är ordinerad
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt om nutritions– eller vätskebehandling är ordinerad
 • Frätskador p.g.a. ätstörning eller refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • DialysbehandlingImmunosuppression p.g.a. läkemedelsbehandling
 • Efter organtransplantation

Patienten ber sin läkare att skriva ett intyg. En särskild blankett ska användas. Den är utfärdad av Socialstyrelsen.

Läkarintyget ska lämnas till tandläkaren eller tandhygienisten. Man kan välja att gå till privat tandläkare eller till folktandvården.

STB är ett bidrag på 600 kr per halvår. Det gäller enbart undersökning och förebyggande åtgärder, för att man ska kunna behålla en god tandhälsa. STB dras av direkt vid betalning eller på räkningen. STB får inte sparas, det måste utnyttjas under pågående halvår.