Vi har bytt namn

Publicerad 7 juli 2016

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget har gjort en organisationsförändring så numera hör vi till Folktandvården och heter Enheten för tandvårdsstöd.

Landstinget har gjort en organisationsförändring så numera hör vi till Folktandvården och heter Enheten för tandvårdsstöd.
Alla adresser, telefonnummer, e-postadresser är dock desamma som förut, så brev till oss ska alltså ställas till  

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350

783 27 SÄTER