Blanketter för tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på bläckpenna med udden mot ett tomt anteckningsblock.

Här finner du en rad olika blanketter för landstingets tandvårdsstöd.

Avvikelserapporter

Avvikelserapport för kommunen
Blanketten användes av kommunen vid alla former av avvikelse vad gäller kontakterna mellan ftv, boenden och kommunen i övrigt. Avvikelserapporten finns i högerkolumen.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

Avvikelserapport för tandvården - Patientbehandling på klinik
Blanketten användes av tandvården i de fall ett boende/kommun har ansvar för en patient och därför bör få kännedom om en specifik händelse. Avvikelserapporten finns i högerkolumen.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

Förhandsbedömning - för tandvården

Blanketten kallas "Begäran förhandsbedömning" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Den används av tandläkare/tandhygienist för bedömning av ifall ett terapiförslag kan godkännas med tandvårdsstöd.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

F-tandvård - Långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17. 
Läkarintyget kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Intyget måste undertecknas av läkare.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

N-tandvård - Stort omvårdnadsbehov

Beskrivning av omvårdnadsbehov 
Blanketten kallas "Omvårdnadsbehov (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Blanketten används av medicinsk personal t ex läkare, sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska. Den kan även användas av biståndshandläggare, enhetschef eller motsvarande i kommunen, i de fall där utfärdaren inte har tillgång till T99webb eller om det är osäkert om personen uppfyller kraven för tandvårdstöd.
Blanketten skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

Habiliteringens underlag 
Underlaget kallas "Habiliteringen (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Underlaget används av kurator, läkare eller sjuksköterska på Habiliteringen.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

Palliativa teamets underlag 
I första hand ska underlaget i T99webb användas av de sjuksköterskor som har genomgått Beställarenhetens webbutbildning om tandvårdsstöd. Underlaget som kallas "Palliativ vård (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd, kan dock användas i undantagsfall. Utfärdaren måste ha genomgått webbutbildningen om tandvårdsstöd. 
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

S-tandvård - Kortvarig sjukdomsbehandling

Läkarintyg finns i Take Care under Brev, välj Intyg. 
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.