Landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information om landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS. Tandvårdsstödet gäller från och med det år man fyller 20.

Habiliteringens underlag

Underlaget avser bedömning av möjlighet till landstingets tandvårdsstöd, s.k Nödvändig tandvård.
Om personen vill få tillgång till tandvårdsstöd skickar kuratorn Habiliteringens underlag till Enheten för tandvårdsstöd. Blanketten finns i högermenyn.

Barn & Ungdom

De ungdomar som har pågående kontakt med habiliteringen, och som tillhör personkrets 1 i §1 LSS, informeras om tandvårdsstödet av kurator på habiliteringen.

Detta bör ske inför 18-årsdagen, i samband med att man avslutas inom barn- & ungdomshabiliteringen. Blanketten Habiliteringens underlag kan skickas till Enheten för tandvårdsstöd redan då.

Om personen bor kvar i Dalarna i januari det år personen fyller 20 år utfärdas ett tandvårdskort.

Vuxna

Personer tillhörande någon av personkretsarna i §1 LSS och som är kända av habiliteringen sedan tidigare, kan kontakta habiliteringen för att få ett underlag utfärdat.

Kommunens rutiner

LSS-handläggarna är informerade om att alltid förhöra sig om ifall en person, som får en LSS-insats beviljad, har ett kort om tandvårdstöd. Om personen inte har ett kort om tandvårdstöd, ska LSS-handläggaren skicka ett webbunderlag till Enheten för tandvårdsstöd.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor.