Samarbete mellan kommun och landsting

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett samarbete mellan kommuner och landstingets tand- och primärvård är en förutsättning för att identifiera de personer som tandvårdsstödet Nödvändig tandvård är ämnat för.

Överenskommelse

Samarbetet finns formaliserat i en överenskommelse för varje kommun. Texten finns att läsa i högermenyn.

Avvikelserapportering
Vid alla former av avvikelser vad gäller kontakterna mellan Folktandvården, boenden och kommunen i övrigt skall rapporteringen ske i Synergi.