Patientinformation om Landstingets tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient blir väl omhändertagen av sköterska.

Enheten för tandvårdsstöd arbetar med tandvårdsstöd för personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka.

Tandvårdsstödet finns:

Valet av tandläkare är fritt och kan ske vid Folktandvården eller hos privattandläkare. Vissa behandlingar måste först godkännas av Enheten för tandvårdsstöd.

Försäkringskassan

STB "särskilt tandvårdsbidrag" administreras av Försäkringskassan. Se länk i högerspalten.