Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gäller personer som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tandvårdsstödet kallas F-tandvård

Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till F-tandvård, om det har lett till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros, MS
 • Cerebral pares, CP
 • Reumatoid artrit, RA
 • Systemisk lupus erythematosus, SLE
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 • Orofacial funktionsnedsättning - Här avses missbildningar eller kroniska sjukdomar i och kring munhålan. Det kan vara t.ex. ärrvävnadsbildning, ansiktsförlamning, käkledsförändringar, att delar av tungan eller käkbenet har måst opereras bort. Följden har då blivit t.ex. tal-, ät-, gap- eller sväljsvårigheter eller dregling.
 • Stroke - om man fortfarande har stora svårigheter att sköta munhygienen då det gått sex månader efter insjuknandet i stroke
 • Sällsynt diagnos - Här avses sådana sjukdomar där förekomsten är max. 100 fall per miljon innevånare. Dessutom krävs att sjukdomen gjort att personen har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling eller att personen har orofaciala symtom, dvs. tal-, ät-, sväljsvårigheter eller dregling.

Läkarintyg krävs

En läkare bedömer graden av funktionsnedsättning och skriver ett intyg på en särskild blankett som Socialstyrelsen utfärdat. Läkarintyget skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

Om man uppfyller kraven för tandvårdsstöd får man ett blått tandvårdskort som visar att man har rätt till tandvårdsstödet. Stödet innebär att man kan få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården.

Man väljer själv om man vill gå till privat tandläkare eller till folktandvården. Tandvårdskortet ska visas upp på tandkliniken. Tandläkaren kan berätta mera om vad som ingår i F-tandvårdsstödet.