Kortvarig sjukdomsbehandling

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tandvårdsstödet kallas S-tandvård

I särskilda fall kan man få tandvård till samma kostnad som gäller för besök i hälso- och sjukvården. Tandläkaren eller tandhygienisten ska ansöka om behandlingen.

Läkarintyg krävs

Läkarremiss, läkarintyg eller, i vissa fall, intyg av specialisttandläkare krävs.

Tandvårdsstödet gäller till exempel vid:

  • Medfödda missbildningar i käkområdet.
  • Defekter i käkområdet orsakade av sjukdom.
  • Tandskador som uppkommit vid epileptiskt anfall.
  • Infektionssanering inför vissa sjukdomsbehandlingar.
  • Utredning av långvariga svåra smärtor i ansiket eller käkarna.
  • Sömnapnésyndrom - Här avses behandling med en särskild tandställning.
  • Extrem tandvårdsrädsla - Här avses psykologisk behandling för att övervinna tandvårdsrädslan.
  • Utbyte av tandfyllningar - på grund av avvikande reaktion på material eller som led i en medicinsk rehabilitering.
  • Störd muskelfunktion i läppar och tunga - Här avses behandling med tandställning eller andra hjälpmedel för att träna muskelfunktionen.
  • Frätskador på tänderna efter reflux- eller ätstörningssjukdom.