Beskrivning Omvårdnadsbehov

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blanketten Beskrivning av omvårdnadsbehov användes för bedömning om möjlighet till tandvårdsstöd, Nödvändig tandvård.

Den kan används av läkare, sjuksköterska, kurator, psykiatrisjuksköterska eller psykolog. Kravet är att utfärdaren ska ha god kännedom om personens sjukdom och/eller omvårdnadsbehov.

Kommunens utfärdare kan också använda blanketten i de fall man är osäker på om en person har rätt till Tandvårdskort för Nödvändig tandvård. Se även sidan om Tandvårdskort nödvändig tandvård.