Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning "F-tandvård"

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gäller patienter som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Detta kallas F-tandvård och innebär att man kan få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Kravet är att man ska ha någon av nedan preciserade sjukdomstillstånd samt att detta ska ha lett till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till F-tandvård:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros, MS
 • Cerebral pares, CP
 • Reumatoid artrit, RA
 • Systemisk lupus erythematosus, SLE
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Stroke, symptom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning
 • Sällsynt diagnos

Patientens funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning ska bedömas i ett läkarintyg.

Blanketten som ska användas heter Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17. Den kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd (den finns även här, på sidan blanketter).

Läkarintyget skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

Se även Socialstyrelsens föreskrifter om Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.