Nödvändig tandvård "N-tandvård"

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gäller personer som har ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad.

Detta kallas N-tandvård och då kan man få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Om personen uppfyller kraven för tandvårdsstöd får han/hon ett gult tandvårdskort som visar att man har rätt till N-tandvårdsstöd.

Enheten för tandvårdsstöd får oftast kännedom om berättigade personer via kommunerna. I en del fall kan personer även vända sig till vårdcentral eller psykiatrisk mottagning, till exempel:

  • personer med stort omvårdnadsbehov som enbart vårdas av anhöriga 
  • personer med stort omvårdnadsbehov på grund av psykisk sjukdom

Använd blanketten som kallas "Omvårdnadsbehov (gul)" i Take Care och finns under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd. Blanketten skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.

Palliativ vård

Personer som får medicinskt omfattande hemsjukvård, dvs palliativ vård i hemmet kan få N-tandvård. De som endast får enklare medicinsk behandling såsom t ex. omläggning av bensår, hjälp med dosett eller hjälp med ögondroppar eller de som får tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet t.ex. efter en sjukhusvistelse, omfattas inte av tandvårdsstödet.

I alla palliativa team finns sjuksköterskor som ansvarar för kontakten med Enheten för tandvårdsstöd. För att  vara kontaktperson krävs att man har genomgått vår webbutbildning om tandvårdsstödet.

Tandvårdskort utfärdas på underlag från kontaktpersonen via ett webbformulär, som alltid är förstahandsvalet.

Det finns även en pappersblankett men den får endast användas i undantagsfall. Blanketten som kallas "Palliativ vård (gul)" i Take Care finns under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd.

Habiliteringen

Personer som omfattas av LSS har rätt till N-tandvård. Läs mer på sidan Om LSS. Blanketten "Habiliteringen (gul)" finns i Take Care under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd (den finns även här, på sidan blanketter).