Tandvård som led i en sjukdomsbehandling "S-tandvård"

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ibland kan tandvård vara en viktig del av en sjukdomsbehandling. Man kan få tandvård som har direkt samband med vissa sjukdomstillstånd.

Detta kallas S-tandvård och då kan man få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Läkaren bedömer om tandvård måste ingå i sjukdomsbehandlingen och remitterar i sådana fall till en tandläkare.

Läkarintyg krävs i vissa fall. Blankett "Läkarintyg" finns i Take Care under Brev, välj Intyg.

Patienten kan välja att gå till privat tandläkare eller till folktandvården. Ibland krävs dock att en specialisttandläkare ställer diagnos och planerar tandbehandlingen och/eller gör behandlingen.

Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till S-tandvård:

S1 - Medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet
S2 - Defekt orsakad av sjukdom i käkområdet el ansiktet
S3 - Tandskada som följd av epileptiskt anfall
S4 - Infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp, malign blodsjukdom el cytostatika i höga doser, i de fall där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
S5 - Förändring i munslemhinnan pga sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar
S6 - Utredning vid misstanke om odontologiskt samband
S7 - Infektionssanering inför strålbehandling i öron-näsa-halsregionen, fullständig infektionsfrihet
S8 - Utredning långvarig, svår smärta i ansikts eller käkregionen
S9 - Behandling av sömnapne
S10 - Extrem tandvårdsrädsla
S11 - Utbyte av tandfyllningar pga avvikande reaktion mot dentala material
S12 - Utbyte av fyllningar som led i en medicinsk behandling
S15 - Bettrehabilitering pga erosionskador efter reflux- eller ätstörningssjukdom