Avvikelserapport för tandvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientbehandling på klinik
Blanketten användes av tandvården i de fall ett boende/kommun har ansvar för en patient och därför bör få kännedom om en specifik händelse. Avvikelserapporten finns i högerkolumen.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.