Förhandsbedömning

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förhandsbedömningar skickas via CTAKT eller MedSpace.  

Om du inte har CTAKT eller MedSpace så kan du använda vår ifyllbara blankett. Blanketten hittar du på sidan Blanketter i högerkolumnen.

FHB besvaras så snart det är möjligt.

Om CTAKT -LINK

Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton.

Vissa bilagor är obligatoriska. Kryssa i vilka handlingar du bifogar. Det finns tre sätt att bifoga bilagorna:

  1. bifoga dem som fil eller
  2. skriva ut bilagorna och skicka med post. Röntgenbilder utskrivna på papper godkänns inte
  3. Folktandvården i Dalarna kan skriva ut direkt på skrivaren hos Enheten för tandvårdsstöd. 

Ifyllbar blankett

Blanketten Förhandsbedömning hittar du i högerkolmunen på sidan Blanketter.

  1. Skriv all text på datorn innan du skriver ut den. Underteckna.
  2. Privata vårdgivare skickar alla röngen och foton på en CD-skiva. Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton.
  3. Folktandvårdens vårdgivare har röntgen och foton i Schick.
  4. Bifoga även övriga underlag, skicka handlingarna med vanlig post.