Sjukvårdsavgifter

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjukvårdsavgift skall betalas av alla personer som får tandvård med Landstingets tandvårdsstöd. Högkostnadskort och frikort är gemensamt med sjukvården.

Person som fyllt 20 år (från födelsedagen)betalar:

  • 150 kronor hos tandhygienist eller tandsköterska
  • 200 kronor hos allmäntandläkare
  • 350 kronor hos specialisttandläkare

Undantag - ingen SJV

  • Person som ska fylla 20 år under året (fr 1 januari till födelsedagen)
  • Person som har tandvårdskort, grupp N2, dvs palliativ vård eller är inneliggande på sjukhus
  • Person som gör nytt akutbesök för samma åkomma inom 24 timmar, den sk 24-timmars regeln. Läs mer i hela dokumentet, se högermenyn.

 

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1100 kronor.

Uteblivanden och återbud

Uteblivanden och återbud, senare än 24 timmar före utsatt besökstid, förutom egen/eget barns plötsliga sjukdom, oavsett vårdgivare, kostar 300 kronor + faktureringsavgift.