Sjukvårdsavgift, tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjukvårdsavgift skall betalas av personer som får tandvård med Landstingets tandvårdsstöd. Högkostnadskort och frikort är gemensamt med sjukvården.

Sjukvårdsavgift betalas från dagen man fyller 22 år tills dagen man fyller 85 år

  • 150 kronor hos tandhygienist eller tandsköterska
  • 200 kronor hos allmäntandläkare
  • 350 kronor hos specialisttandläkare

Undantag - ingen sjukvårdsavgift

  • Person som ska fylla 22 år under året (fr 1 januari till födelsedagen)
  • Person som är 85 år, gäller från dagen man fyller 85 år.
  • Person som har tandvårdskort, grupp N2, dvs palliativ vård eller är inneliggande på sjukhus
  • Person som gör nytt akutbesök för samma åkomma inom 24 timmar, den sk 24-timmars regeln. Läs mer i hela dokumentet, se högermenyn.

 

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1100 kronor.

Uteblivanden och återbud

Uteblivanden och återbud, senare än 24 timmar före utsatt besökstid, förutom egen/eget barns plötsliga sjukdom, oavsett vårdgivare, kostar 300 kronor + faktureringsavgift.