Välkommen att göra din AT i Dalarna!

Stäng

Kontakt

Carina Hedberg

AT-ansvarig Avesta

0226-49 62 19 carina.hedberg@ltdalarna.se

Eva Lööf

AT-ansvarig Falun/Ludvika

023-49 06 95 eva.loof@ltdalarna.se

Anette Blomberg

AT-ansvarig Mora

0250-49 34 25 anette.blomberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Dalarna kan vi erbjuda dig tre olika orter att göra din AT-tjänstgöring. Alla orter har sin egen charm och erbjuder dig goda möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. På de här sidorna kan du läsa mer om vilka block vi har att erbjuda och hur det är att leva och bo i Dalarna.

Vi har 25 block att erbjuda på lasaretten i Avesta, Falun och Mora.

Vi erbjuder:

 • AT-block om 21 månader med tillträde februari, maj, augusti och november
  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter
  • 6 mån opererande specialiteter
  • 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter och öppenvård
  • 6 mån allmänmedicin
 • Individuell lönesättning vid tillträde. Efter 12 och 18 månader justeras lönen efter överläggning med SYLF
 • Introduktionsvecka
 • Möjlighet till 3 valfria veckor inom länet
 • Klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt
 • Schemalagd teoretisk utbildning 2—4 tim/vecka inom slutenvården och psykiatrin. Uppehåll under semesterperiod och jul
 • Studietid 4 tim/vecka alternativt seminarieutbildning under allmänmedicinplaceringen
 • Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten
 • Jourtjänstgöring tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd (Falun)
 • Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd (Avesta, Mora)
 • Extern kurs inom Sverige, relevant för AT, alternativt AT-stämman, inkl resa och boende
 • Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid vårdcentralen Sälen

Välkommen att söka AT-tjänst hos oss!