Välkommen till vårdcentralerna i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Läkare undersöker pojkes mun.

Vårdcentraler finns i länets alla kommuner. Det är till primärvården du vänder dig i första hand när du bli sjuk eller behöver råd och stöd i hälsofrågor.

Primärvården är basen i Dalarnas hälso- och sjukvård. På våra vårdcentraler arbetar läkare som är specialister i allmänmedicin i samverkan med sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och samtalsterapeuter. Vi erbjuder vård, behandling, bedömning och rådgivning för alla patienter i alla åldrar samt förebyggande hälsovård vid barnavårdscentraler och mödrahälsovård.

Vårdcentralernas uppdrag innefattar även stöd till kommunernas hälso- och sjukvård i hemmet och på särskilda boenden.

Du kontaktar din vårdcentral via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Via 1177 Vårdguiden finns också möjlighet att söka information om olika sjukdomar och om läkemedel.

Vårdcentralerna ansvarar tillsammans för jourverksamheten inom sitt geografiska område, se respektive vårdcentral på 1177 via menyn.

Du har rätt att välja vårdcentral och under länken Välj vårdcentral finner du mer information.

Sjukvårdsrådgivning

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177) i första hand om du är i behov av rådgivning vid tillfällig sjukdom. Erfarna sjuksköterskor ger dig råd om egenvård samt hänvisar till vårdinrättning efter dina behov. För övriga ärenden kontakta din vårdcentral.

Vid akuta sjukdomar under kvällar, nätter och helgdagar kontakta i första hand 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177). Se även www.1177.se.