Arkitektur Form Design i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Projektet pågår från juni 2016 till juni 2018 och drivs av Landstinget Dalarna med finansiering från Statens Kulturråd. Projektet arbetar för att stärka och höja statusen för arkitektur, form och designfrågorna i länet. Vi skapar förutsättningar för ett kreativt och samarbetsinriktat klimat där spänningen mellan tradition och förnyelse är en styrka.

Arkitektur, form och design är frågor som berör oss i vår vardag och påverkar samhället vi lever i. Både direkt i utformandet av gemensamma miljöer och mer subtilt i att forma attityder och människosyn i samtiden. Ur närings- eller lönsamhetsperspektiv är detta mindre intressant, men ur medborgarperspektiv angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet.

Ofta hamnar frågor inom arkitektur, form och design inom näringslivet och ses inte vara beroende av statligt eller regionalt stöd. Men medborgarnas rätt till god kultur handlar inte om vilka som är i behov av stöd, utan vad som kan ses som kulturyttringar och som bidrar till det goda liv som kulturpolitiken handlar om.

Kulturuttryck i form av arkitektur, form och design bidrar till hur vi mår och trivs, hur människor och samhället fungerar och är delar som Landstinget Dalarna anser vara naturliga i samverkansmodellen. (ur Visa Vägen, Dalarnas regionala kultur och bildningsplan 2016-2018).

Landstingets ambition med projektet är att belysa att arkitektur, form och design också är kulturfrågor och ska värderas i likhet med andra kulturformer. Projektet syftar till att lyfta frågorna och skapa en långsiktig struktur för frågorna inom länet. Vår vision är Dalarna - ett nyskapande kulturlän i fin form. Projektet ska:

 • undersöka och föreslå en organisatorisk hemvist för design och arkitektur på ett övergripande regionalt plan.
 • verka för att skapa förutsättningar för samverkan mellan regionala aktörer inom arkitektur och design både inom offentliga och privata nätverk.
 • verka för att skapa förutsättningar för nätverksträffar mellan yrkesverksamma inom arkitektur och design.
 • skapa arenor för publik verksamhet inom arkitektur och design med särskilt fokus på barn och unga.​

Workshop på BOMO

Nu läggs grunden för ett långsiktigt arbete som ska gynna både yrkesverksamma och medborgare. Att öka kunskapen om och intresset för frågorna är en viktig del. Det handlar bland annat om att stärka mötesplatser, jobba med kompetensutveckling och möten mellan profession och intresserad allmänhet.

Långsiktigt vill vi stärka Dalarnas attraktivitet genom att profilera det som formlän. Vi arbetar både strategiskt och operativt i projektet. Svensk Form och Dalarnas Hemslöjdsförbund är några av våra samarbetspartners.

Minglande medborgare

Exempel på vad projektet gjort

 • Samtalskvällar med föreläsningar och paneldiskussioner om arkitektur-form-design har ordnats vid flera tillfällen på Borlänge Modern och på Meken i Smedjebacken.
 • Stöd till design- och slöjdkollo för barn och unga i Avesta och Gagnef.
 • Samverkan med Dalarnas arkitekturråd, som nu blivit medlemmar i ByggDialog Dalarna. Dessa planerar gemensamma nätverksträff för branschfolk.
 • Workshop för barn och unga i samarbete med DesignLab Skärholmen i Borlänge.
 • Stöd till planering och genomförande av Dalarnas första Formvecka 6-11 oktober 2017. Formveckan är tänkt att bli årligt återkommande.
 • Möten med politiker och tjänstmän på kommunal och regional nivå om att öka fokus på gestaltningsfrågor i byggplaneringsprocesser.
 • Besök på skolor i länet som erbjuder utbildningar inom form- och designområdet.

Samtalskväll på Meken, Smedjebacken

Under hashtagen #projektarkfordes finns bilder i sociala medier från olika möten och arrangemang.

Styrgruppen för Arkitektur Form Design

Malin Lagergren, Chef Kultur och Bildning Landstinget Dalarna
Lars Ingelström, Dalarnas Arkitekturråd
Kattis Karlsson Nordqvist, Länshemslöjdskonsulent textil inriktining
Frida Lindberg, ordförande Svensk Form Dalarna
Petter Kolseth, Högskolan Dalarna
Anna Sjons Nilsson, konstnär/konsthantverkare​
Erik S. Ferneborg, Region Dalarna
Fredrik Sandberg, Länsantikvarie

Styrgruppen för projektet Arkitektur Form Design

Kontaktpersoner

Ann-Louise Rönestål Ek projektledare
annlouise.ek@ltdalarna.se
070-6441028

Theresia Holmstedt Jensen projektstrateg
theresia.jensen@ltdalarna.se
070-5397417