Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Skötare inom psykiatrisk verksamhet (YH)

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad och omsorg för barn, unga och vuxna.

Utbildningen till skötare sker på distans med heltidsstudier. Du får kursintroduktion och träffar övriga kursdeltagare i Säter 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. I kursen arbetar ni ofta i studiegrupper. Vi planerar studiegrupper geografiskt utifrån vad som passar de studerande bäst.

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet.

Detta är några exempel på vad du kan göra som skötare:

  •  självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
  •  fungera som kontaktperson
  •  göra en första bedömning av vårdsökande
  •  genomföra omvårdnadsamtal
  •  genomföra möten med vårdtagarens nätverk
  •  fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng. Den består av 80 veckor fördelade på 4 terminer. Lärande i arbete (LIA) 27 veckor ingår och fullgjord utbildning ger Yrkeshögskoleexamen.

Sofia Myrsell:

"Utbildningen har gett mig en bra teoretisk grund inom psykiatri och i arbetet med människor. Enligt min åsikt är ett stort plus med denna utbildning att jag, som studerande genom LIA-perioderna, får erfarenhet och möjlighet att förankra den teoretiska kunskapen. Samtidigt som jag tog min examen fick jag fast anställning som boendestödjare inom LSS."

"Efter att ha gått utbildningen har jag fått en mycket bra teoretisk grund. Genom all den praktik som finns i utbildningen, har jag även fått en bra inblick i de olika verksamheterna inom psykiatrin. Utbildningen har lett till att jag nu har en fast anställning inom akutpsykiatrin, där jag trivs jättebra."

Dela:

Hade du nytta av informationen?