Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Landstingsfastigheter

Landstingsfastigheter tillhandahåller lokaler till landstingets verksamheter och är hyresvärd. Uppdraget att erbjuda lokaler och fastighetsanknuten service baseras på en hållbar samhällsutveckling.

Landstingsfastigheter har ansvar för landstingets fastigheter och deras nyttjande både gällande egna fastigheter och hyrda lokaler.

Landstingsfastigheter förvaltar ett av länets största fastighetsbestånd. De största objekten är sjukhusen, skolor och vårdcentraler i länets samtliga kommuner.

Funktionella lokaler är viktigt för att vården ska fungera effektivt och läkande. Miljön och lokalens standard är väsentliga för patientens tillfrisknande såväl som för personalens trivsel och arbetsförmåga.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?