Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Etikprövning

Information till forskare som ska skicka in etikansökan för sin forskning.

Behörig företrädare för forskningshuvudman ska underteckna etikansökan (rubrik 1:2 i ansökningsformuläret) och i Region Dalarna är det forskningschef Lars Wallin. Kontakta  lars.wallin@ltdalarna.se vid frågor om ansökan.

CKF betalar avgiften för etikprövning. Etikprövningsnämnden behandlar inte ärendet förrän betalning inkommit. Kontakta cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Ansök om etikprövning

Sök prövning hos Centrala etikprövningsnämnden.

Till ansökan

Dela:

Hade du nytta av informationen?