Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Förteckning och riktlinjer

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Region Dalarna. Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.

Arbete och arbetsträning

Förteckning hjälpmedel arbete och arbetsträning (pdf, 2 sidor)


Utrustning och anpassning

Förteckning över hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder/ lokaler (pdf, 3 sidor)

Riktlinje för stolar (pdf, 2 sidor)
Riktlinje för sängar (pdf, 3 sidor)


Förflyttning

Riktlinjer

Cyklar (pdf, 5 sidor)
Glidbrädor (pdf, 2 sidor)
Stödhjul för montering på två-hjulig cykel (pdf, 2 sidor)
Eldriven rullstol (pdf, 4 sidor)
Eldriven vårdarmanövrerad rullstol (pdf, 3 sidor)
Manuell rullstol (pdf, 3 sidor)
Bilaga 1 till riktlinje manuell rullstol - Klassificering av ärendets komplexitet (pdf, 2 sidor)
Elunderstödda drivljul (pdf, 2 sidor)
Manuell rullstol med ståfunktion (pdf, 3 sidor)
Lyftar (pdf, 3 sidor)
Rollator (pdf, 2 sidor)
Stålyft(pdf, 3 sidor)
Sulky (pdf, 2 sidor)


Hantering och transporter av produkter

Förteckning (pdf, 2 sidor)


Hjälpmedel i hushållet

Förteckning hjälpmedel för hushåll (pdf, 2 sidor)
Riktlinjer hjälpmedel för att äta (pdf, 2 sidor)


Hårersättning

Bidragsregler vid förskrivning av hårersättning (pdf, 2 sidor)


Kommunikation och information

Förteckning för kommunikation och information (pdf, 6 sidor)

Riktlinjer

Skrivhjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Datorutrustning som personligt hjälpmedel (pdf, 3 sidor)
Dator, synskada (pdf, 1 sida)
Dator, språkliga, motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar (pdf, 1 sida)
Fjärrtillsyn (pdf, 2 sidor)
Fjärrkommunikation (pdf, 2 sidor)
Hjälpmedel för talflyt (pdf, 2 sidor)
Larm (pdf, 8 sidor)
Läshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Planeringshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Påkallningshjälpmedel (pdf, 2 sidor)
Tillägg Påkallningshjälpmedel (pdf, 1 sida)


Lek och fritid

Hjälpmedel för lek och fritidssysselsättning (pdf, 1 sida)


Personlig medicinsk behandling

Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (pdf, 3 sidor)

Vägledningar

APAP - Luftpump vid sömnapné
Bi-Level
Bloddialys
CAPD - Påsdialys
Elstimulering vid inkontinens
Hemrespirator
Hostmaskin
Infusionspump-Intravenöst bruk
Infusionspump smärtbehandling
Inhalator
Kompressionspump-Stövel/Ärm
Nutritionspump-Sondmat
Oxygenutrustning
PEP mask
Personvåg
Protexo Renluftdusch
Pulsoximeter
Sprutpump-Subcutant bruk
Sug

Riktlinjer

Antidecubitusmadrasser (pdf, 3 sidor)
Arm- och benträningsredskap (pdf, 2 sidor)
Kylväst (pdf, 2 sidor)
Ståbarrar, ståstöd och tippbrädor (pdf, 2 sidor)
TENS (pdf, 3 sidor)
TENS elektrodplacering (pdf, 2 sidor)
Tyngdtäcke (pdf, 2 sidor)
Kompressionsbehandling vid lymfödem/lipödem (pdf, 2 sidor)


Miljöförbättring

Hjälpmedel för miljöförbättring och uppmätning av omgivning (pdf, 1 sida)


Ortoser och proteser

Förteckning (pdf, 1 sida)

Riktlinjer

Arm- och handortoser (pdf, 2 sidor)
Benproteser (pdf, 2 sidor)
Bröstproteser (pdf, 2 sidor)
Kompressionsmaterial (pdf, 2 sidor)
Nedre extremitets ortoser (pdf, 2 sidor)
Skoinlägg och fotbäddar (pdf, 2 sidor)
Skor (pdf, 3 sidor)
Spinala ortoser (pdf, 2 sidor)


Personlig vård

Förteckning hjälpmedel för personlig vård (pdf, 3 sidor)


Träning

Hjälpmedel vid träning av färdigheter och förmågor (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?