Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Scenisk folkdans

Dalarna har rik tradition av folkdans och i länet har vi en strategisk satsning med fokus på scenisk folkdans. Här kan du läsa mer om pågående och tidigare projekt.

NOD/RISK - nordiskt nätverk för scenisk folkdans

Regionen har med stöd av Nordiska Kulturfonden och Kulturkontakt Nord, under 2016-17 genomfört en förstudie angående ett nordiskt nätverk för scenisk folkdans – NOD/RISK. Samarbetsparterna har varit från Norge, Finland, Danmark och Sverige.

Rapport om folkdans

På uppdrag av regionen gjordes en utredning om folkdansen i Dalarnas län under 2014. Utredningen heter "Folkdans i Dalarna - nutid och behov, möjligheter och visioner".

Rapporten gör en lägesbeskrivning om folkdansen i Dalarna, där amatörnivå och professionell nivån presenteras, samt både för barn/unga och vuxna. Rapport är en del i arbetet med att stärka folkdansen i Dalarna. Vidare kartlägger den och ger en övergripande bild av det folkliga dansfältet i Dalarna. Här finns även en översikt om presumtiva samarbetsparter.

RESiDANS

RESiDANS har varit ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom scenisk folkdans, som genomfördes 2009–2013 i ett länsövergripande samarbete mellan Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län. Projektet har haft stöd av Kulturrådet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?