Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Hållbart samhälle

Framgångsrika samhällen förstärker förmågan hos hela befolkningen att sträva mot viktiga mål i livet genom individuella och kollektiva ageranden. Befolkningens hälsoutveckling och skillnader i hälsa ses som en indikator på kvaliteten i dessa förmågor.

Ett hållbart samhälle har förmåga att uppnå en jämlik fördelning av resurser som möter upp mänskliga basala behov och som själva samhällsbygget är till för att tillgodose. Det är dels yttre resurser som friska ekosystem, hälsosam livsmiljö, stödjande miljöer, socialt kapital, ekonomiska resurser dels inre resurser som tillit, kompetens, framtidstro, känsla av delaktighet, meningsfullhet och gemenskap.

Skillnader i hälsa uppkommer genom att de förhållanden, villkor och miljöer (resurser) som människor lever i inte är jämlikt fördelade utan skiljer sig påtagligt åt för människor i olika sociala positioner. Det underminerar det sociala kontraktet – "jag ställer upp för samhället och samhället ställer upp för mig" - och tär på den sociala hållbarheten.

Angelägna samhällsmål såsom miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och hållbarhetsmål är i samtliga fall målsättningar som syftar till att skapa framgångsrika samhällen hos oss själva utan att försvåra samma process på andra håll i världen. Ett hållbart samhälle är ett framgångsrikt samhälle.

Dela:

Hade du nytta av informationen?