Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Internationellt arbete

Region Dalarna ska medverka till att länet blir en attraktiv region och samarbetspartner och stimulera till ökat internationellt kunskapsutbyte i för länet viktiga utvecklingsfrågor.

Samarbete med andra länder och regioner öppnar upp för affärs-, kompetens- och kulturutbyte och ger nyttiga kunskaper om hur människor i andra delar av världen hanterar möjligheter och problem. Ett ökat inflöde av idéer och nya tankesätt till oss kan resultera i kreativa lösningar för de utmaningar vi står inför.

EU:s fonder och program och stöd från till exempel ICLD, Internationellt Centrum för lokal demokrati möjliggör samarbete mellan människor i olika länder och bidrar till att innovativa utvecklingsprojekt kan genomföras.

Läs mer om Region Dalarnas ambitioner för ett ökat EU – och internationellt perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet i "Region Dalarna i Världen" – en agenda för internationalisering (pdf, 17 sidor).

Som ett led i internationaliseringsarbetet samverkar Region Dalarna med Region Gävleborg och Region Örebro län kring ett representationskontor i Bryssel – Central Sweden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?