Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Sexuellt överförda infektioner (STI)

STI (sexually transmitted infections) är ett samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt, t ex klamydia, gonorré, herpes, kondylom, hepatit B och hiv.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom. En smittad person kan därför föra smittan vidare utan att medveten om det. Några av STI-sjukdomarna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, vilket innebär att dessa fall ska anmälas till smittskyddsläkaren.

Som patient har man rätt till kostnadsfri provtagning (även vid bara misstanke eller oro för) och kostnadsfri behandling. Man har även en skyldighet att medverka vid smittspårning så att partners/kontakter kan informeras och eventuellt provtas och behandlas om de är smittade.

Dela:

Pia HaqwinzonKlinikassistent, tf HIV/STI-samordnare

Telefon: 023-49 07 85
E-post: pia.haqwinzon@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?