Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Smittskyddsblad

Här finns smittskyddsblad med information både för läkare och för patienten.

Amöbainfektion 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Campylobacter

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Cryptosporidieinfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Difteri

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation  (pdf, 1 sida)

Ebola

Läkarinformation (pdf, 4 sidor)

EHEC

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

ESBL

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

ESBL carba

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Giardiainfektion  

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/serbiska/kroatiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Gonorré

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Harpest (tularemi) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Hemorragiska febrar

Läkarinformation (pdf, 1sida)

Hepatit A

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Hepatit B hos barn

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Hepatit B hos ungdomar

Patientinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på amarinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 4 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Hepatit B

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på burmesiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på kinesiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kirundi (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på nordkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på rumänska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på vietnamesiska (pdf, 2 sidor)

Hepatit C

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Hepatit E

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

HIV

Läkarinformation (pdf, 4 sidor)

Patientinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på amarinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på estniska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på lettiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på swahili (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 3 sidor)

HTLV-1 och HTLV-2

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Kikhosta

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Klamydiainfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kirundi (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmandji (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sorani (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Legionärssjuka (Legionellos) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Listerios /Listeriainfektion (Listeria monocytogenes) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Meningokockinfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

MRSA (methicillinresistenta Staphylococcus aureus) 

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på grekiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Papegojsjuka

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, (PNSP)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Rabies

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Salmonella (utom S typhi och S paratyphi)

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Shigella (S dysenteriae, S flexneri, S boydii, S sonnei)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Syfilis (Treponema pallidum)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Tarmsmitta, hygienråd 

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, bovis och africanum)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på rumänska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tagalog (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på vietnamesiska (pdf, 1 sida)

Tuberkulos, latent

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Tuberkulos, latent, när behandling ges

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på dari (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på pashto (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska/farsi (pdf, 1 sida)

Patientinformation på polska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på rumänska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 1 sida)

Tuberkulos, latent när behandling inte ges

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på dari (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på pashto (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska/farsi (pdf, 1 sida)

Patientinformation på polska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på rumänska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 1 sida)

TBE

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Tyfoid-/paratyfoidfeber (S. typhi, S. paratyphi)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

VRE (vancomycinresistenta Enterokocker)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Yersiniainfektion (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?