Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

S-tandvård

Tandvård kan ibland vara del av en sjukdomsbehandling. S-tandvård täcker kostnaderna för tandvård som har direkt samband med vissa sjukdomstillstånd.

Tandvårdsstödet kallas S-tandvård

Din läkare bedömer om tandvård måste ingå i sjukdomsbehandlingen och remitterar dig i så fall till tandläkare. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker och gör en behandlingsplan och skickar sedan en ansökan om tandvårdsstöd till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun. I vissa fall ingår endast undersökning i tandvårdsstödet och i andra fall ingår även nödvändig behandling. Din tandläkare kan berätta mera om detaljerna.

Tandvårdsstödet gäller till exempel vid:

  • Medfödda missbildningar i käkområdet.
  • Defekter i käkområdet orsakade av sjukdom.
  • Tandskador som uppkommit vid epileptiskt anfall.
  • Infektionssanering inför vissa sjukdomsbehandlingar.
  • Utredning av långvariga svåra smärtor i ansiket eller käkarna.
  • Sömnapnésyndrom - Här avses behandling med en särskild tandställning.
  • Extrem tandvårdsrädsla - Här avses psykologisk behandling för att övervinna tandvårdsrädslan.
  • Utbyte av tandfyllningar - på grund av avvikande reaktion på material eller som led i en medicinsk rehabilitering.
  • Störd muskelfunktion i läppar och tunga - Här avses behandling med tandställning eller andra hjälpmedel för att träna muskelfunktionen.
  • Frätskador på tänderna efter reflux- eller ätstörningssjukdom.

Dela:

Hade du nytta av informationen?