Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Delegeringsbestämmelser

Delegering betyder att någon som har rätt att fatta beslut överlåter sin egen rätt att besluta till någon annan.

Landstingets uppgifter bestäms av kommunallagen och av särskilda speciallagar, främst hälso- och sjukvårdslagen. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande instans och bestämmer hur landstingets olika verksamheter ska vara organiserade. Landstingsstyrelsen är den enda obligatoriska nämnd som ska finnas enligt kommunallagen. Styrelsen har en koncernövergripande funktion med vissa bestämda uppgifter enligt kommunallagen som beskrivs närmare och utökas genom reglementen fastställda av landstingsfullmäktige.

Varje nämnd har utifrån bestämmelserna om delegering i kommunallagen och reglementet fastställt vilka typer av beslut som delegeras och vem som får besluta i nämndens ställe.

Dela:

Hade du nytta av informationen?