Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Pappa och barn kontaktar vården via surfplatta

E-tjänster

Vi arbetar aktivt med att utveckla e-hälsa för att ge dig som patient, vårdnadshavare eller anhörig möjlighet att bli mer delaktig in din vård. Genom att vara delaktig i din egen vård och behandling kan din hälsa och välmående förbättras.

Många av de e-hälsotjänster som utvecklas är kopplade till 1177 Vårdguiden där du som patient kan logga in för att till exempel kontakta vården, förnya recept eller läsa din journal. Vi samverkar med landets övriga regioner kring vår gemensamma e-hälsoutveckling.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du snabbt, enkelt och säkert kan sköta dina vård- och tandvårdsärenden utan att behöva köa i telefon.

Logga in på 1177

Exempel på ärenden du kan utföra

 • Boka tid
 • Av-och omboka tid
 • Läsa din journal
 • Göra ditt hälsoval
 • Läsa, skriva ut eller skicka läkarintyg
 • Förnya recept
 • Förnya hjälpmedel
 • Fråga om provsvar
 • Fråga om röntgensvar
 • Ta del av läkemedelsförteckning
 • Skicka meddelande till vårdgivare
 • Be att kontakta mig
 • Beställa klamydiatest
 • Få stöd och/eller behandling
Min vård - din digitala vårdcentral

Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare, sjukgymnast/fysioterapeut eller ungdomsmottagning och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?