Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Ett hållbart samhälle är ett framgångsrikt samhälle

Vi som lever idag ansvarar för att lämna över samhället till nästa generation minst lika bra som när vi fick det till låns. Därför ska jämlikhet och hållbarhet genomsyra allt vi gör.

Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar landstinget för samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa hos länets befolkning. God och jämlik hälsa beror av flera yttre faktorer som friska ekosystem, hälsosam livsmiljö, fungerande samhällsservice, sociala nätverk och ekonomiska resurser samt inre faktorer såsom tillit till egen förmåga, tillit till samhället, känsla av delaktighet och framtidstro. Många av dessa faktorer går att påverka, därför är också vår hälsa och välbefinnande möjlig att påverka.

För att uppnå god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna behöver samhällets resurser fördelas jämlikt för att möta upp och tillgodose våra behov idag och i framtiden. Med samma ambition anammar Landstinget Dalarna FN:s globala mål i Agenda 2030 med syfte att bygga framgångsrika samhällen i Dalarna utan att försvåra detsamma på andra håll i världen eller äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?