Vill du bidra till andras liv efter döden?

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa.

Läs mer och anmäl dig
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Hitta rätt i vården

 • Ett 30-tal personer väntar på organ i Dalarna

  10-16 oktober infaller nationella Donationsveckan som syftar till att uppmärksamma och sprida information kring frågan om organ- och vävnadsdonation. I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ.

 • Dalarnas invånare erbjuds internetbaserad KBT-behandling

  Nu kan invånare i Dalarna med behov av kognitiv beteendeterapi (KBT) välja att ta del av behandlingen online via sin vårdcentral. Det är den första av flera internetbaserade behandlingar som erbjuds i Dalarna.

 • Goda resultat i Nationell Patientenkät 2016

  2016 års Nationell Patientenkät gällande somatisk vård visar goda resultat för hälso- och sjukvården i Dalarna. Gällande helhetsintrycket av vårdupplevelsen är 91 procent av svaren positiva, både inom öppen- och slutenvård.

 • Folktandvården Norslund blir handledarklinik

  Från och med 1 januari 2017 blir Folktandvårdens klinik i Norslund, Falun, handledarklinik. Med satsningen hoppas man kunna locka nya tandläkare till Dalarna samt stötta nyrekryterade.

 • Dysfunktionell andning många gånger feltolkad som astma

  Många med andningssvårigheter förblir odiagnostiserade eller diagnostiseras felaktigt med astma, när det i själva verket kan vara dysfunktionell andning (DA) man lider av. Information och andningsträning kan vara till nytta för dessa patienter. Den 16...

 • Personcentrerad vård i praktiken nästa steg

  Landstinget Dalarnas arbete med att integrera Personcentrerad vård i samtliga verksamheter fortsätter. Den 13 september samlas över 200 medarbetare inom hälso- och sjukvården för del två av tre lärandeseminarium, där fokus ligger på praktisk tillämpnin...