Pensionär som tagit tempen och håller sig för pannan.

Tänk på din hälsa - behöver du vaccinera dig mot influensan?

För dig som är över 65 år, gravid eller kroniskt sjuk är det extra viktigt att du vaccinerar dig. Därför erbjuder vi dig gratis vaccin.

Influensavaccination, se mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Hitta rätt i vården

 • Landstingsfullmäktige direktsänds på webben

  Måndag 23 november kl 9.30 startar landstingsfullmäktiges sammanträde i Kristinehallen, Falun.

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och...

 • Ny dialysenhet invigs på Ludvika lasarett

  Nu öppnar den nya dialysenheten på Ludvika lasarett. Tisdagen den 17 november hälsas alla som är intresserade till invigning och öppet hus.

 • Till dig som fått den Nationella Patientenkäten i brevlådan

  Om du nyligen har besökt en vårdcentral finns det möjlighet att just du har blivit slumpmässigt utvald att delta i en nationell undersökning som mäter patienters upplevelser av primärvården. Din upplevelse räknas, därför är det av stor vikt att just du...

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och...

 • Landstingsstyrelsen säger ja till struktur- och förändringsplan del 2

  Landstingsstyrelsen har under sitt sammanträde den 9 november tagit ställning i en rad ärenden, för vidare beslutsfattning på landstingsfullmäktige 23-24 november. Nedan följer en summering av de viktigaste ärendena.

 • Kontakt med vårdteam positivt för den som lever med hiv

  Den 2 november lanserar Folkhälsomyndigheten en informationssatsning för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen kring hiv. I Dalarna finns idag cirka 110 personer med hiv inskrivna på infektionskliniken på Falu lasarett.

 • Tänk på din hälsa – behöver du vaccinera dig mot influensan?

  Nu är det hög tid att vaccinera sig för årets influensa. Om du tillhör någon riskgrupp, till exempel är gravid, över 65 år eller kroniskt sjuk, är det extra viktigt att du vaccinerar dig. Därför erbjuder vi dig gratis vaccin.